O nás - DIAMANT J&D, n.o. - domáca opatrovateľská služba a denný stacionár pre seniorov (Belá, Terchová)

Prejsť na obsah
Naša spoločnosť Diamant J&D vznikla v roku 2012 na základe vôle pomáhať chorým a bezvládnym ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.
Poskytujeme pomoc rodinám a ich príslušníkom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a zo strany blízkych nemôžu mať o seba časovo poskytnutú takú starostlivosť, akú by potrebovali, či už po stránke zdravotnej, sociálnej alebo spoločenskej. Opatrovateľskú službu poskytujeme priamo v rodinách v domácom prostredí. Naše opatrovateľky majú dlhoročné skúsenosti s opaterou chorých a bezvládnych.
Kým sa vy budete venovať svojim každodenným povinnostiam, či už v práci alebo svojej rodine, vaši príbuzní budú mať o seba dobre postarané našou spoločnosťou.

Vykonávame tieto opatrovateľské úkony:

1. Základná starostlivosť
    – hygiena, polohovanie, podávanie stravy na lôžku, podávanie liekov, vyprázdňovanie

2. Pomoc v domácnosti
    – bežné upratovanie, nákupy, donáška jedla, varenie, starostlivosť o lôžko, o bielizeň, vynášanie odpadu

3. Vybavovanie úradných záležitosti
    – návštevy a vybavovanie u lekára, na úradoch

4. Spoločenská činnosť
    – prechádzky, čítanie, dohľad, vzájomná komunikácia

Diamant J&D sa od 2. augusta 2014 stala neziskovou organizáciou. Od februára 2019 spolupracujeme s IA MPSVR SR, s ktorou sa podieľame na spolufinancovaní v dopytovom projekte pod názvom Rozšírenie opatrovateľskej služby.

Diamant J&D, n.o. poskytuje svoje služby podľa zákona 448/2008 Z.z.
Návrat na obsah