Cenník - DIAMANT J&D, n.o. - domáca opatrovateľská služba a denný stacionár pre seniorov (Belá, Terchová)

Prejsť na obsah
Opatrovateľská služba
 Cenník služieb
platný od 01.01.2020
v pracovných dňoch  od 06:00 hod.  do 18:00 hod.
7,50 € / hod.
v pracovných dňoch  od 18:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa
9,00 € / hod.
počas víkendov
9,50 € / hod.
počas sviatkov
10,00 € / hod.
Minimálna objednávka dennej služby od 4 hodín.
Zrušenie služieb je možné nahlásiť telefonicky, osobne, e-mailom.
Cenník služieb pre klientov zapojených do projektu IA MPSVR SR
platný od 01.01.2020
40 hodín týždenne a podľa individuálnych potrieb klienta
3 / hod.
Zrušenie služieb je možné nahlásiť telefonicky, osobne, e-mailom.
Cenník je platný pre všetky kraje SR
Návrat na obsah