O nás - DIAMANT J&D, n.o. - domáca opatrovateľská služba a denný stacionár pre seniorov (Belá, Terchová)

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naša spoločnosť Diamant J&D vznikla v roku 2012 na základe vôle pomáhať chorým a bezvládnym ľuďom, 
ktorí sú odkázaní na pomoc iných.  
Poskytujeme pomoc rodinám a ich príslušníkom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a zo strany blízkych nemôžu mať o seba  časovo poskytnutú takú starostlivosť, akú by potrebovali, či už po stránke zdravotnej, sociálnej alebo spoločenskej.  Opatrovateľskú službu poskytujeme priamo v rodinách v domácom prostredí. Naše opatrovateľky majú dlhoročné skúsenosti s opaterou chorých a bezvládnych.
Kým sa vy budete venovať svojim každodenným povinnostiam, či už v práci alebo svojej rodine, vaši príbuzní budú mať o seba dobre postarané našou spoločnosťou. 

Vykonávame tieto opatrovateľské úkony

1. Základná starostlivosť 
– hygiena, polohovanie, podávanie stravy na lôžku, podávanie liekov, vyprázdňovanie         

2. Pomoc v domácnosti 
– bežné upratovanie, nákupy, donáška jedla, varenie, starostlivosť o lôžko, o bielizeň, vynášanie odpadu

3. Vybavovanie úradných záležitosti 
– návštevy a vybavovanie u lekára, na úradoch

4. Spoločenská činnosť 
– prechádzky, čítanie, dohľad, vzájomná komunikácia

Diamant J&D sa od 2. augusta 2014 stala neziskovou organizáciou. Od septembra 2014 spolupracujeme s POS IAZaSI, s ktorou sa úspešne podieľame na národnom projekte podpora opatrovateľskej služby. Od apríla 2015 pokračujeme v projekte financovaného z prostriedkov európskej únie s IA MPSVR SR.    
Diamant J&D, n.o. poskytuje svoje služby podľa zákona 448/2008 Z.z. 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky